Eelmises artiklis rääkisime ülestõusmispühade tähendusest. Ometi ei suuda paljud inimesed uskuda seda, et Jeesus pärast surma üles tõusis. Nad arvavad, et selleks on vaja ainult usku, aga tegelikult lähemal uurimisel mõistame, et asi polegi üksnes usus, vaid tahtes.  

Ameerika ajaloolane, Uue Testamendi uurija Gary Habermas, kes kunagi arvas, et Piibel on lihtsalt antiikne kirjandusteos, on tänaseks päevaks kirjutanud mitmeid raamatuid just Jeesuse ülestõusmise tõendite kohta. Ta on aastate jooksul märganud, et Uuele Testamendile kehtivad justkui topelt kõrged standardid, inimesed ei taha seda vastu võtta isegi, kui mõistavad tõendite usaldusväärsust. Näiteks palju räägitakse ajalooõpikutes Aleksander Suurest ja Julius Caesarist kuigi nende elulooallikad on õige nadid võrreldes Jeesus Kristusega. Jeesuse uskumiseks nõutakse lisaks olemasolevatele rohketele tõenditele ilmvõimatuid. (Habermas, 2013). Habermas on võidukalt debateerinud ateistide ja skeptikutega ülestõusmise teemal just olemasolevate andmeallikate põhjal. Ma soovitan lugeda tema raamatuid ja artikleid, mis kasutavad usaldusväärselt tõendatud andmeid Jeesuse ülestõusmise kohta. Muidugi pole need pole ainsad uuringud ja raamatud. Vaatame lähemalt mõningaid argumente, mis tõendavad Jeesuse ülestõusmist. 

Kaalukad tõendid

Kuidas me teame, et miski ajaloos aset leidis? Meil on vaja head tõendusmaterjali, eriti pealtnägijate tunnistusi. Jeesuse surma ja ülestõusmist tõestavad arvukad tekstiallikad (kõige detailsemalt Uus Testament), arheoloogia (haud, surilinad), kognitiivne psühholoogia (kuidas pealtnägijate tunnistused kirja said) ja mitmed muud teadusvaldkonnad. 

Miks on Uus Testament usaldusväärne Jeesuse ülestõusmise allikas?

 1. Erinevatele tõenditele tuginedes on ära tõestatud, et Uue Testamendi neli evangeeliumit põhinevad selgelt pealtnägijate tunnistustel (Bauckham, 2006). Uue Testamendi autorid Matteus ja Johannes olid ühed Jeesuse kõige lähedasemad järgijad, Markus ja Luukas olid apostlite kaaslased. Need mehed olid algallikale väga lähedal, nad tundsid Jeesust personaalselt.  Inglise teoloog Richard Bauckham (2006) tõestas veenvalt ära, et ka teised rohked pealtnägijad olid reaalsed tunnistajad, kes tol ajal päriselt selles piirkonnas elasid. Isegi vaenlased möönsid, et haud oli kolmandal päeval tühi vaatamata valvele. Me saame tegeleda ainult nende andmetega, mis meil on ning need allikad ei eita tühja hauda. (Habermas, 1978). 
 2. Uue Testamendi puhul on ajavahemik sündmuste ja nende kajastamise vahel kõigest 50-250 aastat, mida peetakse antiikajaloo valdkonnas suurepäraseks. Kui me vaatame teisi kuulsaid tolleaegseid kirjutisi, mis on meie ajalooõpikutesse jõudnud, siis on ajavahemik sündmuste ja nende kajastamise vahel äärmiselt suur – u. 400-1400 aastat! (Mcdowell, 2006). Näiteks Aleksander Suure kohta teame ühtteist huvitavat, aga allikate kvaliteet on võrreldes Uue Testamendiga võrreldamatu. Iga antiikajalooga kursis olev inimene peaks mõistma, et Jeesuse ülestõusmist rikkalikult tõendav Uus Testament on seetõttu äärmiselt kvaliteetne allikas.
 3. Uuest Testamendist on säilinud koopiaid lausa 5366, kuid teisi tolleaegseid antiikteoseid on vaid 7-643 eksemplari. Rohkearvulised koopiad tõendavad, et Jeesuse lugu oli reaalselt ja rikkalikult dokumenteeritud. (Mcdowell, 2006).
 4. Uue Testamendi 5366 koopiat on üksteisega sõna-sõnalt kooskõlas 99,5% ulatuses. See kinnitab samuti Jeesuse sündmuste autentsust, sest info kattub tohutul määral (Mcdowell, 2006).
 5. Uue Testamendi tekstiline terviklikkus on teiste tolleaegsete teostega võrreldamatu, kuigi kirjutati väga erinevate autorite poolt.
 6. Uue Testamendi kirjeldused on sellised, mis viitavad päris sündmuste kirjeldustele, mitte väljamõeldud sündmustele. Seda on teoloogid saanud väita uurides kognitiivsed psühholoogiat ja seda, kuidas pandi kirja pealtnägijate tunnistusi. Kui see oleks väljamõeldis, oleks hulk asju pandud kirja hoopis teisiti. 

Arheoloogia

 1. Jeesuse haua kohtatehti 2016. a. hämmastav avastus, et see tõepoolest pärineb Constantiniuse ajast ehk Jeesuse ajast (National Geographic, 2017). See ei tõenda küll otseselt ülestõusmist kui sellist, kuid kattub Piibli kirjeldustega Jeesuse hauast. 
 2. Torino surilina on leitud ja hämmastanud teadlasi üle kogu maailma, seda peetakse Jeesuse surilinaks umbes 80% tõenäosusega. Sellele on seletamatul kombel tekkinud negatiivis inimkujutis, mis on röntgenilaadne: ka luustik on õrnalt nähtav. Kujutise kolmemõõtmeline analüüs on näidanud, et tegu on olnud reaalse inimesega. Linal leidub inimvere jälgi. Veregrupp on AB, mis on Lähis-Idas väga levinud. Surilina peal on taime- ja kivimiosi, millest osa esineb üksnes Iisraelis Jeruusalemma lähistel. Viimased uuringud on tõestanud, et lina vanus kattub Jeesuse eluajaga. (Reel Truth History…, 2019). Itaalia füüsik Giuseppe Baldacchini on välja pakkunud teadusliku seletuse, kuidas Kristuse ihu võis surilinast kaduda. Surilinal näha olev inimese kujutis pole joonistatud ega maalitud ühegi tuntud tehnika abil. Linas ei leidu jälgegi gaasidest ega voolustest, mis kaasnevad kõdunemisega ja hakkavad surnukehast eralduma, kui surmast on möödunud umbes nelikümmend tundi. Linal olevad verejäljed välistavad surnukeha mehaanilise eemaldamise, sest ihu nihutamine oleks mõjutanud verejälgede asendit. “Ainus fenomen füüsikas, mis lubab massil kaduda ning vabastab ekvivalentse hulga energiat, on protsess, mida tuntakse mateeria ja antimateeria annihilatsioonireaktsioonina,” kirjutab Baldacchini. Seesama reaktsioon võis põhjustada ka Kristuse surnukeha kadumise surilinast. Dematerialiseerumisele järgneb aga materialiseerumine muudes dimensioonides, mis võimaldab ka ihu uuesti ilmumise erinevates paikades. See kõik läheb Baldacchini arvates hästi kokku Jeesuse surma ja Ülestõusnu ilmumiste kirjeldustega evangeeliumeis. (The Holy…, 2019).

Üleloomulikud nähtused 

Võib-olla suudad mõista Uue Testamendi allikate usaldusväärsust, aga Sulle ei mahu lihtsalt pähe üleloomulikud nähtused, armastad loodusteadusi, ega ei usu agnostikuna enne midagi, kui pole oma silmaga näinud? Ma mõistan Sind, aga paraku ongi üleloomulike asjade uurimiseks vaja teistsugust lähenemist, sest need kaks on lihtsalt täiesti erinevad valdkonnad. See, et üleloomulikud asjad väljuvad inimmõistusest ja tavapärastest teadusdistsipliinidest, ei tähenda, et neid asju ei eksisteeri. Vaimne maailm on reaalne. Kui Sa pole seda kogenud, siis see ei tähenda veel, et seda ei eksisteeri.

Ma toon näiteid üleloomulikest asjadest tänapäeval. Näiteks maailmas on dokumenteeritud miljoneid juhtumeid inimestest, kes on kogenud mingi raske tervisliku seisundi tõttu oma hinge väljumist kehast ja tõusmist kõrgemale. Seda nimetatakse surmalähedaseks kogemuseks. Need inimesed on saanud erakordse kogemuse osaliseks ning tulnud tagasi ellu (muidu nad ei saaks sellest tunnistada). Surmalähedasi kogemusi läbi elanud inimesed üle kogu maailma räägivad, et on ka reaalselt Jeesusega kohtunud taevases kuningriigis. Nad ütlevad, et seal ei olnud lihtsalt ebamäärane universumi valitseja, vaid Jeesuse Jumal. Neile on antud läbi selle kogemuse sõnum, et Jeesus on meie valitseja ja me kohtume temaga pärast surma, kui teda järgime. Vaata sääraseid tunnistusi näiteks siit. 

Kõiksugu üleloomulikke nähtusi arvesse võttes tekib küsimus, miks ei võinud niivõrd erakordse isikuga nagu Jeesus toimuda midagi enneolematut? Loogiline, et temaga juhtus midagi haruldast. Ta tõusis üles ja ilmus oma järgijatele korduvalt ning on vaimselt elus ka tänapäeval. Kas jüngrid olid äkki hulluks läinud? Ei, paraku arvavad uurijad, et Jeesuse jüngrid ei sobitu hallutsinatsioone nägevate inimeste kategooriasse ning pealegi on väheusutav, et tuhanded inimesed korraga samu hallutsinatsioone kogesid. 

Jeesus elab edasi

Jeesus on kristluse nurgakivi, keda on küll proovitud eitada läbi ajaloo, aga kõnekas on see, et ka tolleaegsed juudid kirjutasid, et kristlus on „ülestõusmise usk“ – ülestõusmine oli see, mis elavdas ja sünnitas kristluse isegi sinnamaani, et pärast selle nägemist pöörduti usku ning selle nimel oldi tol ajal valmis isegi surema.(Habermas, 1978). Jaakobus ja Paulus ei olnud uskujad hetkeni, mil nad nägid ülestõusnud Jeesust. Isegi tänapäeva skeptikud tõdevad üha enam, et midagi üleloomulikku Jeesusega tõesti toimus, aga nad ei saa öelda, mis see täpselt oli, sest nad on skeptikud. Kui esitad neile kõik argumendid ja tõendid, siis nad lõpuks tõdevad, et nad lihtsalt ei taha uskuda ning tavaliselt on suur osa skeptikutest ühel või teisel põhjusel Jumala peale pahased (Habermas, 2013). Ka eelpool kirjeldatud tõendid ei pruugi Sind viia selle mõistmiseni. Millegi nii suure mõistmiseks võib kuluda aega ning see võib nõuda ka isiklikke kogemusi Jumalaga. 

Kui Jeesus tõusis üles tuhandetele tunnistajatele 2000 a. tagasi, siis kehtib tema sõnum ka täna ja muudab inimeste elusid samamoodi. Kui Jumal tõstis üles oma poja 2000. a. tagasi, siis ta on ka tänapäeval selle eest vastutav. Kui vaadata kristlaste tavapraktikat, siis kristlased üle kogu maailma on kogenud seda väge, mis on Jeesuse nimes. Selle nime abil toimub näiteks püsiv ja võimas tervendamine. Meie Tallinna kirikutesse on näiteks jäetud hunnikute viisi karke ja ratastoole ning selliseid tervenemisi võib oma silmaga näha kõikjal. Lähemalt tervendusest räägime järgmistes artiklites. 

See pole niivõrd usu küsimus kuivõrd tahte küsimus. Kas Sa oled valmis seda teadmist vastu võtma? Psühholoogiast teame, et Sul võib olla rohkelt ajaloolisi fakte ja tõestusmaterjali, aga kui Sa lihtsalt ei taha seda vastu võtta, siis pole midagi teha. Meile on kingitud vaba tahe ja vaba valik ning minu eesmärk pole mitte ühtegi hingelist survestada. Seega ma loodan, et ma ei hirmutanud Sind, vaid vastupidi – ärgitasin uurima maailma kõige võimsana sündmuse kohta. Me kristlastena teame omast kogemusest, mis siin maa peal võib tänu Jeesuse ülestõusmisele sündida – imelised tervenemised, elumuutused, erinevad imed inimeste eludes. Tänu Jeesuse ülestõusmisele on meil igavene elu. See on parim, mida Jumal Sulle saab pakkuda, mistõttu kutsun kõiki rohkem uurima selle kohta. Soovin häid Pühi ja uusi avastusi kõigile!

Autor: Annika Kuusk

Kasutatud allikad:

 1. Bauckham, R. (2006). Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing
 1. Habermas, G. (1978). Did Jesus Rise from the Dead? The Resurrection Debate. San Francisco, CA: Harper & Row
 2. Habermas, G. (2013). The Resurrection Evidence that Changed Current Scholarship. Kuvatud: https://www.youtube.com/watch?v=5znVUFHqO4Q (2.04.2021)
 3. Mcdowell, J. (2006). Kaalukad tõendid. Tallinn: Logos 
 4. National Geographic. (2017). Uskumatu avastus: Jeesuse haud võib olla tõeline. Kuvatud: https://www.imelineajalugu.ee/uudised/2017/11/29/uskumatu-avastus-jeesuse-haud-voib-olla-toeline (3.04.21). 
 5. Reel Truth History Documentaries (2019). Turin Shroud: The New Evidence (Shroud of Turin). History Documentary. Kuvatud: https://www.youtube.com/watch?v=NVovTvDjjCg (1.04.2021). 
 6. The Holy Shroud: One Big Bang and the body was gone. (2019). La Stampa. Vatican Insider. Kuvatud: https://www.lastampa.it/vatican-insider/en/2012/07/04/news/the-holy-shroud-one-big-bang-and-the-body-was-gone-1.36389605 (2.04.21)

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s