MOKO – Me Oleme Kristuse Omad!

MOKO tähendab elu, mis on rajatud evangeeliumile Jeesusest Kristusest.

Me ootame, et iga kristlase elu iseloomustaks armastus Jumala ja koguduse vastu. Selles läheduses kasvades tahame olla nende kõrval, kes veel Jumalat ei tunne.

Kristusega kohtudes korrastub meie identiteet, avardub arusaam Jumala riigist ning saab selgemaks tõeline kutsumus, nii isiklikul tasandil, koguduse keskel kui selles maailmas, kus igapäevaselt elame ja tegutseme.

Me kuulume Jumalale tänu sellele, mida Jeesus on meie heaks teinud ja suhte kaudu elava Jumalaga uuendatakse kogu meie olemus.

Me usume seda, et kristlane ei ela üksi ja iseendale, vaid kristlik elu saab tegelikuks koguduse kaudu. Me sünnime Jumala perekonda ja kasvame selle keskel. Perekonna elu keskmeks on evangeelium ja selle loov ning muutev vägi kõigi jaoks ning elu kõigis väljendustes.

Me usume ka sellesse, et maailm on Kristuse oma. Jumal ei loo ega kutsu oma perekonda elama eraldatuses, vaid selle maailma keskel, mille Ta on loonud ja kus paljud Teda ometi veel ei tunne.

Jeesus on lubanud, et teeniva armastuse kaudu tuleb ilmsiks, et me oleme tema omad. Jumala perekond ei saa elada lukustatud uste taga. Kogudus on alati kutsutud kuulutama evangeeliumi neile, kes veel Jumalat ei tunne.

15327496_1389752444410735_1373548780503764244_n

Miks Mosaiik?

Piibel räägib sellest, kuidas meid üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus. Nii on koguduse rajamine vastus kutsele, mille Jumal on andnud ja väljendab seda, mida Jumal meie juures on teinud ja jätkuvalt tegemas. Meie ei ole Jumala maaletoojad, Tema on meie maaletooja. Me usume, et Jumal on kodus oma rahva seas ning koguduse rajamine on vaimuliku kodu loomine nendele, kes Jumalat veel ei tunne.

Mosaiik Koguduse lugu räägib sellest, kuidas Jumal liidab väga erinevaid inimesi. Oleme üksikult nagu väikesed killud, kuid Jumal ise kogub meid kokku ning loob tervikpildi. Osana suuremast pildist on ka iga üksik kild oma looga terviklikum ja ilusam. Me täiendame ja lihvime üksteist, Jumala armastus liidab meid ja me loodame, et selle kaudu saab nähtavaks ja kogetavaks Jumala armastus just seal, kus elame ja koos käime.