Mosaiik Kogudus on otsustanud 2020. aastal hakata astuma koos ususamme ja tegema usuhüppeid. Miks? Eks ikka selleks, et meie usk kasvaks ja uskmatus ning ebausk kahaneks.moko_visioon2020-kodulehe-kirjakoht2-2.pngMe usume, et meil on võimalik teha siin Eestimaal neidsamu kirjeldamatult suuri tegusid, mida Jeesus tegi. Esimene suur ususamm, mida inimene teha saab, on otsida teed Jumala juurde, saama Tema lapseks ja võtta vastu Tema pakutav pääste. Aga see on alles algus. Jeesus ei ole meid kutsunud saama ainult kristlasteks, vaid kogu oma eluga järgima Teda, saama Tema sarnaseks ja tegema neidsamu tegusid, mida Tema tegi. Selleks peab meie igapäeva normaalsuseks saama ususammude ja usuhüpete tegemine, väikestest asjadest saavad suuremad ja ühel hetkel saab Jumal meie kaudu teha tõeliselt suuri ja imelisi asju, mis ei jäta ka kõige usukaugemat inimest külmaks. 

Kutsume Sind, oled Sa Mosaiik Koguduse liige, sõber või külaline – meiega koos ususamme tegema, et liikuda üheskoos selle eesmärgi suunas, milleks Jumal meid kutsunud on. 
Usk on nakkav ja et teised Sinu ususammudest innustust ja usku juurde saaksid, palume Sul ka oma ususamme meiega jagada. Selleks saad Sa alloleva nupu kaudu sisestada oma nime ja lühikirjelduse, milline oli Sinu tänane ususamm. Ühel hetkel saame jagada, mida Jumal meie eludes teinud on ja üheskoos rõõmustada ning tähistada seda.

Et meie selle aasta visioon oleks mõõdetav, oleme püstitanud aasta lõpuks eesmärgi teha kamba peale 411 ususammu. See ei ole lihtsalt üks number, vaid see sümboliseerib kirjakohta Ef 4:11, kus Paulus räägib kristlaste vaimulikest kutsumustest, mis aitavad meil ehitada üles Kristuse ihu ja kasvada usus. 
On ju põnev liikuda koos nende eesmärkide suunas, mille Jumal meile andnud on!?

– pastor Mart Oksa
moko_visioon2020-kodulehe-nupp.png