2023. aasta algas Mosaiik koguduse meeskonnale ühise väljasõiduga, mis toimus 5.-8. jaanuaril Otepää Palveränduri kirikus. Väljasõidu peamine eesmärk oli alustada uut aastat üksmeeles ja tänus Jumala ligiolu otsides ning lisaks sellele toimus põhjalik koolitus jüngerlike suhete teemal, mida viis läbi Mosaiik koguduse pastor Toomas Vardja. Koolitusel saime lisaks kõigele muule vastuseid küsimustele: kes on jünger ja mida tähendab Jeesuse eeskuju järgimine täna? Kuidas täna ja siin väga praktiliselt Jeesust järgida?

Väljasõidu käigus kogesime meeskonnana, kuidas Jumal kosutas, julgustas ja tõstis üles! 

Foto: Annika Soon

” Me tahame hõisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. Issand täitku kõik su palved! Nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe; ta vastab temale oma pühast taevast oma parema käe vägeva abiga.”  Psalm 20:6-7 

Lisaks sellele, et kogesime õnnistusi ja Jumala imelist juhtimist, soovisime omalt poolt ka õnnistada paika, kus viibisime – Otepää linna ja armast kogudust, kes meid rõõmuga vastu võttis. Pühapäevasel teenistusel Otepää Palveränduri kirikus palvetasime inimeste ja nende palvevajaduste eest. 

Foto: Rita Paju

Päev hiljem kuulsime ühest võimsast tunnistusest. Nimelt helistas üks naine koguduse pastori abikaasale ning jagas oma vahetut palvevastust sellest, kuidas Jumal oli imeliselt kandnud ja vastanud palvele. Eelmisel päeval olid Gerly ja Heivika koos selle naisega palvetanud tema laste ja lastelaste pärast, kes elavad Rootsis. Tuli välja, et samal ajal, kui nad palvetasid, oli üks naise lastest oma perega mäel suusatamas käinud ja koduteel autoga teelt välja sõitnud väga pahasti sügavasse kraavi, aga nad jäid imeläbi kõik terveks. See naine oli südamest tänulik ning palus meile edastada oma tänusoov, kogedes milline vägi on palves ja kui vajalik see tegelikult on. 

ÜLESKUTSE KÕIGILE:
Kui sa tunned, et sa sooviksid olla tööriist Jumala käes ning teenida Teda nende andidega, mis sinul hetkel olemas on, siis ootame sind väga meie meeskonda! Usume, et Jumal on kutsunud igat inimest olema see jünger, kes päriselt armastab Jumalat kogu oma südamega ja kõigega mis tal on. Läbi Jumala armastuse saame olla üksteisele ülesehitavaks ja julgustavaks toeks ning teenida meie Isa taevas, kes on andnud meie eest kõik! 

 “Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.Johannese 4:23

Mosaiik koguduses on palju valdkondi, milles kaasa lüüa:
*Meediatiim + disain
*Lastetiim MOKOLA
*Helitehnikatiim
*Eestpalvetiim
*Muusika- ja ülistustiim
*Paarisuhete tiim

… ja veel palju muid võimalusi, kus oma panus anda!
HUVI KORRAL VÕTA ÜHENDUST: moko@moko.ee

Kutsume ka sind meiega koos ehitama Jumala kuningriiki ja panustama üksteise eludesse! Jumala igatsus on, et Tema armastus võiks jõuda iga inimeseni. Koos jõuame kaugemale!

Teksti autor: Annika Soon