Eesti inimesed käivad agaralt investeerimiskoolitustel, et õppida edukamalt oma raha paigutama. Finants- ja majandusteemade kõrval jäävad muud eluvaldkonnad lausa varju. Paistab, et nende teiste teemadega tuleme siis edukalt toime ka ilma koolituseta. Aga kas ikka tuleme?

Igal aastal lahutatakse Eestis üle 3000 abielu, igal aastal võtab endalt Eestis elu ligikaudu 200 inimest, möödunud aastal registreeriti üle 3000 perevägivalla juhtumi ja see arv on aastatega ainult kasvanud. Selline on ühiskond, mille me suudame luua, kui juhindume oma mõistusest ja arusaamadest. Kas see on meie meelest hea tulemus?

Edukas investor

Vaadates, kui populaarne on praegu investeerimine, paistab, et finantsvabaduse saavutamine on nii mõnegi jaoks mitte ainult finantseesmärk, vaid kogu elu eesmärk. Finantsvabadus võimaldab meil justkui haarata oma elu kontroll täielikult enda kätte: me saame lubada endale asju siis, kui me neid tahame, ootamatud sündmused nagu nt tehnika purunemine ei saa meid rivist välja lüüa, sest meil on võimalik asi kohe asendada. Aga finantsvabadus pole kahjuks sama, mis vabadus. Finantsvabadus on näiline vabadus, sest toimib täpselt nii kaua kui toimib meie majandussüsteem. Tegelikult võib see vabadus ühe hetkega kaduda, olgu põhjuseks majanduskriis, riikide omavaheliste suhete halvenemine, sõjaolukord, küberrünnakud. Me ei ole kindlustatud tururiski vastu.

Põhjus, miks käia erinevatel investeerimiskoolitustel, on soov saada teada, kuhu, kuidas ja millal edukad investorid investeerivad. Tahame järgida nende eeskuju, sest neil on ette näidata head tulemused.

Tõdedes, et Jeesuse elul olid igas eluvaldkonnas parimad tulemused läbi aegade, lugesime Mokos Mäejutlust, et leida sealt õpetussõnu heaks investoriks olemise kohta. Kui aga investori pilguga Mäejutlust lugeda, tekib üsna vastuolulisi mõtteid, sest selle üheks kandvaks ideeks on põhimõte teha head inimestele, kes ei teeks mitte kunagi head sulle. „Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes tahab sinult laenata […] Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad“ (Mt 5). Meil on raske seda mõista, sest see ei lähe kokku meie kujutelmaga heast investeeringust. Miks peaks investeerima sinna, kus pole lootustki midagi tagasi saada?

Meil on oluline mõista, et Jumal hindab meie elu portfelli tootlust mitte meie ehk maailma kriteeriumide, vaid enda mõõdupuu ehk Seaduse alusel. Uurides Piiblit näeme, et Jumala tootlus kujuneb hoopis teistsugusel viisil. Mäejutluses räägib Jeesus, et need, kes ei aja taga inimlikku tunnustust ega kättemaksu, vaid keda õiguse pärast taga kiusatakse, on Jumala seaduse järgi taevariigi pärijad ja neid ootab igavene elu. Selles tõotuses on tegelikult suurim tootlus, millest unistada võib. Kui elame maailma standardite järgi, siis me võime saavutada materiaalse rikkuse, aga Jeesuse sõnade kohaselt sellega sel juhul lõplik palk ka piirdub.

Jeesus hoiatab Mäejutluses: „Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad! Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda.“ (Mt 6:19-21)

„Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk,” jutustas Jeesus (Mt 7:24-27).

Jumal pakub meie tõelist ehk süsteemivälist vabadust, millele võime alati kindlad olla. Tõeline vabadus on sõltumatus maisest. See on vabadus muredest ja hirmust. Tõeline vabadus annab meile lootuse ka tõelise kriisi keskel. Kui me oleme oma portfelli koostanud õigesti, siis see ei sõltu ümbritsevast keskkonnast ega varise kokku, kui maailmas miskit muutub. Varandust, mis on kogutud taevasse, ei saa miski hävitada. Selles peitub tõeline vabadus.

Mida investeerida?

Investeerimise alustamiseks on vaja ressurssi. Aeg on samuti ressurss, nii et investeerimise peale tasub mõelda ka neil, kellel vaba raha pole. Mis puudutab aja investeerimist, siis tänapäeval on üks põhimure see, et kõigil on kogu aeg kiire. Teisisõnu on portfell juba maksimaalselt investeeringuid täis ja vaba resurssi on raske leida. Aga meil on võimalus on portfell kriitilise pilguga üle vaadata ja teha seal korrektuure.

Kristlastena usume, et parim portfellihaldur on Jumal. Tema teab täpselt meie kõigi jaoks infot, kuhu, millal ja kuidas on kõige targem investeerida. Ta on ka lahkelt nõus seda meile jagama, kuid ei suru peale.

Keeruline osa selle juures on see, et peame oma portfelli Talle täielikult üle andma ja see nõuab usaldust. Kristlasedki kipuvad andma Jumalale vaid ühe osa oma portfellist, et vaadata, kuidas Ta sellega toime tuleb. Kardame kõike üle anda, sest arvame, et äkki Jumal täidab meie portfelli investeeringutega, mis meile ei meeldi, ja kõrvaldab sealt need investeeringud, kuhu meile meeldib oma aega panustada.

Kuhu investeerida?

Tihti tõmbab inimese süda investeeringute poole, mis on ajendatud meie lihalikest himudest ning mis tegelikult ei ole meile parimad. „Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane,“ loetleb Paulus Piiblis tegevusi, milleks on inimese patune loomus „programmeeritud“ (Gl 5).

Sedasorti halvad investeeringud võivad osutuda sageli väga vähelikviidseteks ehk meil ei ole alati võimalik neist päevapealt väljuda. Mida rohkem seome ennast millegi tõsisega nagu esoteerika või erinevad sõltuvused, seda raskem on nendest ühel hetkel lahti saada. „Patt on lõputult kasvav himu, millega ei kaasne kunagi piisavat rahulolu,“ sõnas Ameerika evangelist Guy Peh. Karm on ka see, et tihti võime olla lühinägelikud ega pruugi kohe arugi saada, et tegemist on kehva investeeringuga. Kui kardame teatud valdkonda enda elus Jumalale üle anda, siis järelikult tajume sisimas, et see on seotud meie patuse loomusega ja Jumal igatseb, et selle maha paneksime. 

Jumal on aegade algusest peale olnud inimese poolt ja igatsenud, et inimestel läheks hästi. „Oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske, et nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks!“ soovis Jumal Iisraeli rahvale, kelle ta vabastas orjapõlvest (5Ms 5:29). Samamoodi igatseb ta meid vabaks teha meie sõlmejooksnud suhte- ja tööprobleemidest ning juhtida meid, et meil läheks hästi.

Nii mõnigi inimene siiski kõhkleb Jumalaga lepingut sõlmimast ning mõtleb, et tegeleb sellega kunagi vanaduses. Et siis pole enam midagi kaotada nagunii. Ent siis jäävad saamata ka Jumala õnnistused ja seiklused, mis Tal igaühe jaoks varuks on. Jumal teab meie südameigatsusi paremini kui me ise ja tahab olla meile armastav Isa, kes varustab ja juhatab. „Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!“ (Mt 7:9-11)

Edu võti

Edukatelt ja rikastelt inimestelt küsitakse tihti, mis on nende edu saladus. Huvitav, mitu tundi tuleks päevas Piiblit lugeda või palvetada, et Jumal hakkaks inimest rohkem kasutama? Ehk kuidas jõuda vaimulikult uuele tasemele? Vastus ei peitu üksnes kindlaksmääratud tundide arvus. Kui eirame Jumala Vaimu juhtimist oma igapäevaste kohustuste keskel, võime lihtsalt väga paljudest investeeringutest mööda minna.

Kui loeme Piiblist, kuidas Jeesus tegutses, siis tal oli alati valmisolek inimesi teenida. Ta rändas ringi, jagas inimestele evangeeliumi ja tervendas neid. Mäejutluse algus on ehe näide Jeesuse tegutsemisest: „Aga kui Jeesus nägi rahvahulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha ja kui jüngrid oli tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid.“ (Mt 5) Selline on investor, keda Jumal saab kasutada.

Kuidas tulla toime ebaõnnestumisega?

Eesti ühe edukama investori Mikk Talpsepa investeerimisfirma lõpetas möödunud aasta 75% kahjumis. Arvestades, et portfelli väärtus oli üle 2 miljoni euro, siis on tegemist väga korraliku kaotusega. Ja sellise kaotuse põhjuseks ei olnud ükski majanduskriis, vaid see oli lihtsalt inimliku valearvestuse tulemus.

Investeerimisest rääkides ei saa üle ega ümber küsimusest, et kuidas tulla toime tagasilöökide ja ebaõnnestumisega. Negatiivsed kogemused röövivad meilt sageli julguse ja pealehakkamise ning panevad ennast tundma tõelise läbikukkujana. Alustavad investorid, kes on raske vaevaga säästetud raha esimesel investeerimisel kaotanud, tõenäoliselt pettuvad ja kahetsevad, et nad oma raha lihtsalt pangakontol ei hoidnud, kus see endiselt alles oleks. Ometi, kui kuulata edukaid investoreid, siis pole kedagi, kes poleks pidanud kaotusega silmitsi seisma.

Meil kõigil tuleb ette inimlikke ebaõnnestumisi ja möödapanekuid erinevates eluvaldkondades, mis toodavad meie portfelli kahjumit. Võib tunduda üsna nukker seis, kui meie igapäevased eksimused ehk patud nullivad ära kogu meie positiivse investeeringu. Isegi hea tulemus, kui see kokkuvõttes nulli jääb.

Hea uudis peitub selles, et Jeesus tuli maailma ja ohverdas ristil oma elu selleks, et kanda meie toodetud kahjum ja tasuda meie võlad. Kui võtame vastu Tema lunastuse, ei arvestata meie elu portfelli lõpptulemusse meie negatiivseid tulemusi.

Kõik, mida omalt poolt tuleb teha, on usaldada oma portfell Jumala kätte ja küsida Temalt nõu ja juhiseid, kuidas saada edukaks investoriks. See nõuab meilt teadlikku sammu. Me võime käia paljudel investeerimiskoolitustel, aga investor saab inimesest alles siis, kui ta otsustab riskida ja vajutab nuppu „Investeeri!“.

Investeerimishuvilised ütlevad, et kõige olulisem on alustada. Kui sina ei ole oma elus veel teinud otsust Jumala kasuks, siis sul on täna see võimalus. Sul ei ole selleks vaja väärtpaberikontot ega raha, vaid igatsevat südant. See võib olla Sinu elu parim investeering!

Kätlin Tammiste

One thought on “ Kuidas investeerida 2018. aastal? ”

  1. Väga super, et oled sellise mõtte selliselt kirja pannud Kätlin! Aitäh! Mina loen seda 2021, hetkel kui enamus inimesi on juba juurelnud ja pensioni kas ette välja võtnud või mitte. Lapsevanematel (minu täheldamist mööda rohkem emadel ja isadele) on pidev küsimus kuidas tagada oma järglastele kindlustatus. Igatahes lihtne vastus muidugi investeeri sinna kus koi ja rooste ei söö ehk investeeri Jumalasse! Kus ma Tema leian on ta kah oma sõnes öelnud (Mt 25 lõpp hüüab kohe meeles)
    Igatahes väga hästi kirja pandud (usun siiralt, et Vaimust inspireeritult) ning juba kopisin lingi saatsin neile, kes koheselt meenusid küsijatena Kuhu peaks investeerima või kuhu sina investeeriksid
    😉

    Meeldib

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s