Sel aastal on kavas mitmeid samme, et Eestis lükata suurem hoog sisse spordikaplanaadile. Elina, kes on spordikaplanaadi rajamise eestvedaja ning ka Mosaiik koguduse liige, tutvustab allpool spordikaplani rolli ning ülesandeid.

Mida tähendab spordikaplaniks olemine?

Spordikaplan pakub pastoraalset tuge sportlastele ning spordimeeskondadele, keskendudes inimese üldisele heaolule ning vajadusel pakkudes hingehoidu. Kaplani töö lähtub sellest, et inimese edu ei mõõdeta üksnes tema sooritustega, vaid terviklikud inimesed saavutavad ka paremaid tulemusi. Spordikaplanil on oluline roll turvalise töökeskkonna loomisel, lahendades konflikte, aidates toime tulla suurte elumuutustega, nagu lein, uude kultuurilisse keskkonda sisseelamine jm.

Kaplani rolli kirjeldab Eesti Kutsekoja kinnitatud kutsestandard: „Kaplani töö on teenida inimest, tagades tema usuvabaduse. Kaplan on inimesele toeks tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt. Ta hoolitseb inimese kui terviku eest, keskendudes eksistentsiaalsetele ja usulistele teemadele. Kaplan töötab inimväärikuse ja inimsuse nimel ning kaitsel.”

Kaplan on ordineeritud vaimulik, kuulub Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikusse või Eesti Vabariigis registreeritud usuühendusse ning tal on oma kiriku/usuühenduse juhtorgani volitus või nõusolek selleks tööks. 

Millega spordikaplan tegeleb?

Spordikaplanitel on hea võimalus keskenduda küsimustele, millele muidu ehk tavapärane spordikorraldaja ei jõua mõelda. Teades Eesti spordi konteksti, on nii korraldamisel kui igapäevategevustes vabu käsi alati puudu. Nii saab kaplan aidata näiteks turvalisusega: vaadata, et elementaarsed esmaabivahendid on saadaval ning et kriisiplaanid erinevateks olukordadeks on välja töötatud.

Spordikaplanite väljaõpe hõlmab endas nii hingehoidlike oskuste arendamist kui ka spordispetsiifilist teavet. Kaplanite töö juhtpõhimõtted võib välja tuua üheksa kategooriana:

  • Kristuse esindaja – kaplani roll spordiorganisatsioonis on eelkõige esindada piibellikke põhimõtteid ning ligimesearmastust. Samas on tähtis austada inimeste usuvabadust ning sageli ei ilmne kaplani usk mitte tema pühades väljendustes, vaid armastuse tegudes. Selle juhtpõhimõtte aluskirjakoht Piiblist on 1Kr 2:1-5.
  • Ausus ja usaldusväärsus – nagu vaimulike puhul tavaks, seob ka spordikaplanit pihisaladus. See tähendab, et kaplanile usaldatut ei räägita edasi, välja arvatud juhul, kui teadasaadud info võib olla ohuks inimese elule (1Tm 3:7-10).
  • Tegutsemine külalisena – kuigi kaplan võib olla täieõiguslik spordimeeskonna liige, käies kaasas võistlustel ja treeninglaagrites, peab tal olema külalisemeelsus. See tähendab, et lõppeks saab ta vaid toetada nii palju kui spordimeeskond seda soovib ning spordimeeskonna lõppeesmärgid seab siiski treener või juhataja (Lk 10:7-8).
  • Palvemeelsus – kristliku rollina on kaplani jaoks palve tavapärane tööriist, et tunnistada Jumala üleloomulikkust erinevates olukordades, ka spordivaldkonnas (Lk 10:2,9).
  • Kaaskristlaste toetus – kaplan, sarnaselt iga kristlasega, on oma töös tulemuslikum, kui ta ei tegutse üksinda, vaid tal on kaaskristlaste ja kohaliku koguduse tugi (Lk 10:1).
  • Kättesaadavus – usaldusliku suhte kujundamine võtab aega, mistõttu on vajalik, et kaplan osaleks spordimeeskonna tegevuses järjepidevalt, elaks kaasa nii nende rõõmudele kui muredele (Lk 10:7-9).
  • Omaalgatus – kaplan peaks lähenema heasoovlikult ning leidma konstruktiivseid viise, kuidas võimalikest karidest üle saada (Lk 10:5).
  • Tasuta – kaplani töö ei tohiks olla spordimeeskonna jaoks kulukas, samuti ei peaks sportlased sattuma olukorda, kus nende jaoks majanduslike raskuste tõttu pastoraalne tugi kaob (1Kr 9:18,19; 10:32,33).
  • Teeniv juhtimisstiil – kaplani tööd iseloomustab teenimine. Abiks ollakse kõiges, kus võimalik nõu ja jõuga aidata, et spordiorganisatsioonil oleks hõlpsam saavutada enda eesmärke, samas on see ka hea viis, et luua püsivaid suhteid ning näidata oma pühendumust (Fl 2:1-11)

Oled huvitatud spordikaplanaadist Eestis? Jälgi Facebook-lehte Spordikaplanaat Eestis.

Artikkel ilmus lühendatult ajalehes Eesti Kirik, siin blogis avaldatud ajalehe loal.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s